Over ons

Offshore Ruijtenberg

Op 2 februari 1907 vindt in Geertruidenberg de oprichting plaats van firma Theissing en Oostlander, een bedrijf dat zich bezighoudt met grofsmederij werkzaamheden en scheepsbouw. Begin 1908 trekt Oostlander zich terug en Theissing neemt de goederen en verplichtingen van Oostlander over.

De scheepswerf Firma Theissing raakt echter in zwaar weer en de, in Waspik gevestigde werf, firma P. en A. Ruitenberg heeft belangstelling voor de werf in Raamsdonksveer. Na een paar mislukte pogingen lukt het toch om de werf over te nemen.

Op 12 juli 1909 wordt de overdrachtsakte getekend en de werf, die op dat moment een dwarshelling van 75 meter heeft, begint op gang te komen. De werven in Waspik en Raamsdonksveer zijn dan beide eigendom van vader Pieter Adriaan en zoon Jan Adriaan. Opvallend is dat in de archieven veelal de naam Ruitenberg of Ruytenberg wordt geschreven, terwijl in de overdrachtsakte de naam Ruijtenberg als schrijfwijze wordt gebruikt.

Op 1 mei 1980 wordt de scheepswerf wegens gebrek aan erfgenamen verkocht aan de heren P.C. Bons en C. Bakker. Het bedrijf wordt, mede vanwege de goede naam welke de werf in de jaren verworven heeft in de scheepsbouw, voortgezet onder de naam “B.V. Scheepswerf v/h P. en A. Ruijtenberg”.

Enkele jaren later wordt, na het overlijden van de heer C. Bakker, de werf volledig eigendom van de heer P.C. (Piet) Bons. De heer Bons is geboren in Sliedrecht en heeft de liefde voor de scheepsvaart van huis uit meegekregen. Onder zijn leiding ontwikkelt de scheepswerf zich meer en meer en vergaart zo een grote groep vast klanten om zich heen. Inmiddels is de helling 110 meter en hebben ook steeds meer maritieme dienstverleners de weg naar de werf (inmiddels Offshore Ruijtenberg b.v. genaamd) gevonden. De zoon van Piet Bons krijgt de passie voor de scheepsvaart ook weer over van zijn vader en gaat op de scheepswerf werken.

Op 11 mei 2010 komt de heer Piet Bons na een kort ziekbed te overlijden aan de gevolgen van kanker. De werkzaamheden worden vervolgens voortgezet onder leiding van zijn zoon L.C. (Léon) Bons.

Buijks Maritiem

Buijks Maritiem is een onderdeel van het veelzijdige bedrijf Buijks Beheer groep. Met 80 jaar ervaring van het moederbedrijf Buijks Beheer, is zij een deskundige op het gebied van scheepsbouw, afbouw en ombouw in de binnenvaart. Hierdoor kent Buijks Maritiem geen grenzen in deze wereld.

Fusie

In 2020 nam Offshore Ruijtenberg de technische dienst -en afbouwtak van Buijks Maritiem over. Na goed overleg tussen beide partijen gaat de nieuwbouw/afbouw en storingsdienst verder onder de naam Ruijtenberg Shipyard. Hierdoor creert de werf naast haar reparatie en nieuwbouw activiteiten op de 110 m lange dwarshelling een bijkomende technische – en afbouw dienst. Hierdoor kan Ruijtenberg Shipyard een complete maritieme service aanbieden voor iedereen.

Vakkundig & snel

Afmeergelegenheid
135 meter

Twee afbouwkades

Dwarshelling
110 meter